首页 财经内容详情
Xếp dỡ Hải An: Nhóm cổ đông lớn giao dịch hơn 1 tháng mới báo cáo giao dịch

Xếp dỡ Hải An: Nhóm cổ đông lớn giao dịch hơn 1 tháng mới báo cáo giao dịch

分类:财经

标签: # Cách chơi game blockchain

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

Ngày 3/3/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của nhóm cổ đông lớn thực hiện giao dịch ngày 31/1 và 1/2/2023.

Cụ thể, ngày 31/1/2023, Công ty TNHH Quỹ TM Holding đã mua 330.000 cổ phiếu HAH để nâng sở hữu từ 3,41% lên 3,88% vốn điều lệ. Như vậy, sau giao dịch, Công ty TNHH Quỹ TM Holding và nhóm cổ đông liên quan đã nâng sở hữu lên 14,78% vốn điều lệ tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An (nhóm cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ).

Và ngày 1/2/2023, Công ty TNHH Quỹ TM Holding đã bán ra 471.200 cổ phiếu HAH để giảm sở hữu từ 3,88% về còn 3,21% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Quỹ TM Holding. Như vậy, sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan Công ty TNHH Quỹ TM Holding chỉ còn sở hữu 13,99% vốn điều lệ tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An (nhóm cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ).

Được biết, Công ty TNHH Quỹ TM Holding là tổ chức liên quan của CTCP Đầu tư Sao Á D.C, cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Điểm đáng lưu ý, trong giao dịch của nhóm cổ đông liên quan Công ty TNHH Quỹ TM Holding diễn ra ngày 1/2, trước giao dịch nhóm cổ đông liên và Công ty TNHH Quỹ TM Holding sở hữu 14,66% vốn điều lệ. Tuy nhiên, sau giao dịch, nhóm cổ đông cùng Công ty TNHH Quỹ TM Holding chỉ sở hữu 13,99% vốn điều lệ tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Như vậy, nhóm cổ đông cùng với Công ty TNHH Quỹ TM Holding đã bán ra làm thay đổi tại ngưỡng 14%.

Thêm nữa, với việc báo cáo phiên giao dịch tới HoSE ngày 3/3, Công ty TNHH Quỹ TM Holding đã giao dịch mua và bán đồng thời sau hơn 1 tháng mới Báo cáo kết quả giao dịch đến HoSE.

Theo Điều 31 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định khi nhóm cổ đông liên quan sở hữu trên 5% và nếu giao dịch vượt ngưỡng 1% phải báo cáo kết quả giao dịch sau 5 phiên giao dịch.

Cước vận tải lao dốc, lợi nhuận Vận tải và Xếp dỡ Hải An giảm 15,76% trong quý IV/2022

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2022, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 845,37 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 171,49 tỷ đồng, giảm 15,76% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 19,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 65,68 tỷ đồng về 270,88 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 268,7%, tương ứng tăng thêm 31,98 tỷ đồng lên 43,88 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 474,7%, tương ứng tăng thêm 43,34 tỷ đồng lên 52,47 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21,8%, tương ứng tăng thêm 5,65 tỷ đồng lên 31,61 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

,

以太坊博彩游戏www.eth0808.vip)采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,以太坊博彩游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性。

,

Công ty lý giải nguyên nhân lợi nhuận giảm trong quý IV do sản lượng vận tải thấp, giá cước giảm, giá dầu nhiên liệu tăng; tàu West và tàu Mind lên đà định kỳ vào tháng 11 và tháng 12/2022 nên lợi nhuận từ hoạt động cho thuê tàu quý IV năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước; và cuối cùng lãi công ty liên kết giảm do Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An trở thành Công ty con.

Được biết, doanh thu hoạt động khai thác tàu quý IV/2022 ghi nhận 804,7 tỷ đồng, chiếm 95,2% tổng doanh thu của Công ty.

Luỹ kế trong năm 2022, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 3.205,61 tỷ đồng, tăng 63,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 829,26 tỷ đồng, tăng 86,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, HAH đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 2.388 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 23% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 829,26 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 150,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 63,8% trong năm 2023

Bước sang năm 2023, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch tổng doanh thu giảm 17,9% so với thực hiện trong năm 2022, về 2.631 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 63,8% so với thực hiện trong năm 2022, về 300 tỷ đồng.

Quay trở lại với Báo cáo tài chính quý IV/2022, tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Vận tải và Xếp dỡ Hải An tăng 58% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.873,8 tỷ đồng, lên 5.106,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 2.744,1 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 984 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 555,6 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong năm, tài sản biến động mạnh chủ yếu tài sản cố định tăng 78,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.208,2 tỷ đồng, lên 2.744,1 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 55,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 351 tỷ đồng, lên 984 tỷ đồng.

Ngoài ra, phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 66,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 529,6 tỷ đồng, lên 1.322,1 tỷ đồng và chiếm 25,9% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/3, cổ phiếu HAH giảm 750 đồng về 33.000 đồng/cổ phiếu.

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论